Ceny ropy a alternatywne rozwiązania

Jedną z kwestii, która od wielu lat jest omawiana w Unii Europejskiej, jest ta związana z wykorzystaniem surowców odnawialnych zamiast ropy naftowej, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego. Rozwój dziedziny określanej jako biogospodarka, miałby przynieść szereg zalet dla wielu branż oraz gałęzi. Jak zawsze chodzi o pieniądze oraz większy dostęp do ropy naftowej. Jej ceny nie zawsze skłaniają inwestorów do sięgania po surowce odnawialne. Jednak uniezależnienie się Unii Europejskiej od zewnętrznych dostawców, jest istotnym priorytetem. Sukcesy oraz porażki w zastosowaniu i wykorzystaniu proponowanych, odnawialnych rozwiązań, sprawiają, że kraje z uwagą śledzą postępy. Warto tu jednocześnie zauważyć, że ropa nie jest dana nam na zawsze i w dalszej perspektywie czasu jej ceny mogą wzrosnąć. Ostatecznie źródła ropy pewnego dnia ulegną wyczerpaniu, a wcześniej dojdzie do sytuacji, że jej wydobycie może przestać być opłacalne.